Wat is jouw holistische visie?

Een holistisch benadering verwijst naar het geven van ondersteuning die rekening houdt met een persoon als geheel, niet alleen met hun behoeften op het gebied van geestelijke gezondheid. Er moet rekening worden gehouden met hun fysieke, emotionele, sociale en spirituele welzijn. De ervaring van elke persoon met psychische aandoeningen en de weg naar herstel zal uniek zijn en worden beïnvloed door een verscheidenheid aan factoren, waaronder leeftijd, geslacht, cultuur, afkomst, taal, geloof, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, levenservaring en overtuigingen. Het is belangrijk om te onthouden dat je de dingen niet altijd op dezelfde manier zult zien als de persoon die je steunt. Om een ​​allesomvattende service te kunnen bieden, moet men kunnen luisteren, informeren en controleren. In plaats van alleen de ziekte of aandoening van een persoon te behandelen, richt een holistische benadering zich op hun algehele welzijn.

Psychologie holisme

Holisme is een methode om systemen te begrijpen die in veel disciplines wordt gebruikt, waaronder geneeskunde, filosofie, ecologie en economie. Je kunt hier meer over leren bij Zoma Opleidingen. Het centrale concept van de holistische benadering kan in één zin worden samengevat: “Het geheel is meer dan de som der delen.” De praktijk van holistische geneeskunde is bijvoorbeeld gericht op het aanpakken van elk aspect van de gezondheid van een patiënt, inclusief fysieke symptomen, psychologische problemen en maatschappelijke invloeden. Het feit dat het hele wezen opkomende eigenschappen kan hebben, is een van de belangrijkste redenen waarom het cruciaal is om met alles rekening te houden. Dit zijn eigenschappen die in het geheel aanwezig zijn, maar niet kunnen worden gezien wanneer de samenstellende delen afzonderlijk worden bekeken.

Hoe te gebruiken

Onderzoekers kunnen een holistisch perspectief aannemen bij het onderzoeken van problemen in de psychologie door rekening te houden met hoe verschillende elementen combineren en op elkaar inwerken om de hele persoon te beïnvloeden. In de breedste zin zou holisme alle mogelijke factoren in overweging nemen die van invloed kunnen zijn op iemands gedrag of vermogen om te functioneren. Een humanistisch psycholoog kan bijvoorbeeld rekening houden met iemands omgeving (zoals woonplaats en werk), sociale banden (zoals vrienden, familie en collega’s), geschiedenis (zoals opvoeding en opleidingsniveau), en lichamelijke gezondheid (inclusief de huidige welzijns- en stressniveaus). Af en toe kan het holisme een beetje enger gefocust zijn. Sociaal psychologen proberen bijvoorbeeld te begrijpen hoe en waarom groepen op bepaalde manieren handelen. Door uitgebreid naar groepsgedrag te kijken, kan onderzoek worden gedaan om mogelijke opkomende eigenschappen te evalueren, omdat groepen zich af en toe anders kunnen gedragen dan individuen.

De voordelen

Net als bij de reductionistische psychologie benadering heeft holisme voor- en nadelen. Als een psycholoog bijvoorbeeld dingen kan zien door het grote geheel in zich op te nemen die hij anders misschien niet had gezien, kan holisme nuttig zijn. In andere gevallen kan het concentreren op het grote geheel ervoor zorgen dat ze enkele van de kleinere details over het hoofd zien. Het feit dat het rekening houdt met een verscheidenheid aan factoren en het grote geheel in overweging neemt, zijn slechts twee van de belangrijkste voordelen.

Scroll naar boven